فعالیت های اجرایی

فعالیت ها و سوابق اجرایی حاج میثم رحمتی فرد

 1. مدیر حراست داروسازی زاگرس فارمد پارس
 2. مشاور سازمان پارک ها و فضای سبز شهرستان بروجرد
 3. مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه
 4. استاد دانشگاه (آزاد،سما،پیام نور)
 5. مدیر مؤسسه علوم پزشکی سنا در بروجرد و ملایر
 6. سرپرست روابط عمومی داروسازی زاگرس فارمد پارس
 7. مشاور شهرداری ملایر
 8. مدیر مؤسسه مهر پویان شهرستان بروجرد
 9. سرپرست حفاظت و خدمات داروسازی فارمد پارس
 10. کارمند بخش منابع انسانی داروسازی زاگرس فارمد
 11. مدیر آموزشگاه آزاد علمی در شهرستان بروجرد
 12. مؤسس هیئت مذهبی محبین حضرت علی اکبر(ع)
 13. نائب رئیس کمیته ورزشی کراس ترینینگ شهرستان بروجرد
 14. ناظر برگزاری مسابقات کمیته های ورزشی دانشگاهی
اعتماد به جوانان بروجردی
پیشرفت بروجرد
فعالیت های اقتصادی
هدف گذاری علمی
ارتباط با خارج
جامعه ی سالم